Trywid Ślężański – Część 3: Ukorzenienie (Joanna Maciejowska i Marek Wójtowicz – 12. 12. 2012)