Trywid Ślężański – Część 1: Przemienienie (Joanna Maciejowska i Marek Wójtowicz – 12. 12. 2012)