Czy iluminacki plan zrealizuje się na Ukrainie? C.B. "Do Wolności przez Ogień"; R. Orlicki "Od niewoli do Radosławi" (Mapa Gomberga 1942)

Czy iluminacki plan zrealizuje się na Ukrainie? Mapa Gomberga 1942