Grabarka – Mielnik – Krynoczka, Święty Krąg Nurowsko-Białowieski