Bronisław Trentowski (1808 – 1869) – Strażnik Wiary Słowiańskiej