Emanacje bogów w tynie Pogody-Wonieji, czyli leczące zapachy

Zapach – weń i woń Zapach – w najogólniejszym sensie cecha związków chemicznych i ich mieszanin, polegająca na pobudzaniu zmysłu węchu. W języku polskim zwykle przez zapach rozumie się woń przyjemną, aczkolwiek używa się tego słowa również w sensie każdej woni, zarówno przyjemnej, obojętnej jak i przykrej. Przykre zapachy przyjęło się nazywać smrodem, odorem lub … Czytaj dalej Emanacje bogów w tynie Pogody-Wonieji, czyli leczące zapachy